Järjestöasiaa

Johtamisosaaminen näkyväksi

 

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet yhdessä johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista. Erityispätevyyden tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden näkyväksi tekemiseen ja positiivisen palkkakehityksen perusteeksi.

Johtamisen erityispätevyyttä haet ammatillisella portfoliolla, joka löytyy yhteistyöjäsenjärjestösi www-sivuilta. Mikäli järjestölläsi ei ole sähköistä portfolio-palvelua, voit laatia portfoliosi käyttämällä yleisesti saatavilla olevia portfolio-malleja. Hakuaika on 24.10 - 14.11.2016. Toimita hakemuksesi liitteineen osoitteeseen: jerp@tehy.fi . Hakemuksia ei palauteta. Yksityiskohtaiseen hakuohjeeseen pääset kirjoittamalla selaimeesi osoitteen: https://www.webropolsurveys.com/S/D33D8D9F24EA6D33.par ). Lisäksi voit kysyä johtamisen erityispätevyysjärjestelmästä lähettämällä viestiä osoitteeseen: jerp@tehy.fi

Huomionarvoinen on myös julkaisu Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä: http://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2015/2015_f4_erityispatevyydet_tehylaisissa_ammattiryhmissa_id_1309.pdf).

Huomioitahan, että johtamisen erityispätevyyden hakeminen on maksullista (hinnat lisäohjeissa).

 

Opinnäytetyöartikkelikilpailu ammattikorkeakoulujen opiskelijoille

Suomen Ensihoitoalan Liitto ja Ensihoitaja-lehti järjestävät ammattikorkeakoulujen opiskelijoille opinnäytetyöartikkelikilpailun. Tarkoituksena on tehdä kilpailusta pysyvä käytäntö tutkitun tiedon julkaisemiseksi ja käytäntöön jalkauttamiseksi. Tavoitteena on, että opiskelijoiden artikkelien kirjoittaminen lisääntyy. Kilpailu järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyslukukaudella.

·         Kilpailuun voivat osallistua ensihoitotyötä tutkivat/kehittävät amk-opinnäytetyöartikkelit.

·         Artikkelin pituus on noin 3500 merkkiä + lähteet.

o   Artikkelin tulee sisältää tiiviisti opinnäytetyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet, menetelmät, keskeiset tulokset ja pohdinta.

·         Artikkelit toimitetaan joulukuun ja kesäkuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteella: lehti@sehl.fi

·         Lehden toimituskunta valitsee keväällä ja syksyllä kilpailuun osallistuneista artikkeleista viisi parasta, jotka julkaistaan Ensihoitaja-lehden internetsivuilla. Viiden parhaan artikkelin joukosta valitaan paras keväällä ja syksyllä. Nämä parhaat artikkelit julkaistaan Ensihoitaja-lehdessä (1/2017 ja 3/2017) ja palkitaan ilmaisella osallistumisella liiton kevät- tai syysopintopäiville (arvo noin 300 euroa).

·         Arviointiperusteina ovat tutkimuksen aiheen merkitsevyys ensihoidolle ja aiheen ajankohtaisuus, tutkimuksen kokonaisuus sekä artikkelin muotoilu ja kiinnostavuus.

·         Koulut suorittavat ennakkovalinnan siten, että jokaisesta ammattikorkeakoulusta osallistuu enintään viisi opinnäytetyöartikkelia.

·         Lisätietoja kilpailusta voi kysyä lehden päätoimittajalta: sanna.kallankari@sehl.fi

 

Ensihoitaja-lehden toimituskunta

 

Valokuvauskilpailu kalenteriin!

 

Vielä ehdit osallistua vuosikalenterin valokuvauskilpailuun! Toimita vuodenaikaan sopiva ensihoito-, akuuttihoito- tai immobilisaatioaiheinen valokuvasi osoitteeseen: sanna.kallankari@sehl.fi 9.11.2016 mennessä. Kahtatoista voittajavalokuvaajaa odottaa hyvät palkinnot!