Kansalaisaloite

Kansalaisaloite poliisin resurssien turvaamisesta lailla

 

Kaksi aktiivista ensihoitajaa, Sanna Kauppinen ja Erik Lydén, ovat tehneet kansalaisaloitteen poliisin resurssien turvaamisesta lailla.

 

Pirkanmaalaisten ensihoitajien Sanna Kauppisen ja Erik Lydénin kansalaisaloite poliisin resurssien turvaamisesta on kerännyt reilussa kuukaudessa jo yli 6200 kannatusilmoitusta. Aloitteen tavoitteena on, että eduskunta aloittaa asiantuntijoiden avustuksella lainvalmistelun siitä, miten poliisien minimimäärä voitaisiin kirjata lakiin. Aloitteen mukaan poliisien vähimmäismäärän pitää perustua todelliseen tarpeeseen ja pitkäjänteiseen yli hallituskausien perustuvaan suunnitteluun, jonka selkänojana toimii resursseja määrittelevä ja ohjaava lainsäädäntö.

-          Projekti alkoi oikeastaan siitä, kun keskustelimme keskenämme mihin suuntaan poliisin toimintavalmius on menossa ja millaisia tulevaisuuden näkymät ovat, Sanna Kauppinen toteaa.

-          Päätimme yhdessä alkaa pohtia, mitä tavallinen kansalainen voisi asialle tehdä ja päädyimme kansalaisaloitteeseen. Molemmilla oli adressien tekemisestä jo hyviä kokemuksia, mutta nyt totesimme, ettei se riitä. Halusimme tuoda keskusteluun myös uuden näkökulman, Erik Lydén jatkaa. Aloitteen uusi näkökulma on nimenomaan siinä, voidaanko poliisien määrälle määrätä tietoon perustuva kiintiö.

Poliisin resurssipula huolettaa sekä Kauppista ja Lydéniä myös heidän omassa työssään.

-          Poliiseja joudutaan yhä useammin odottamaan tehtävälle mukaan, koska vapaita yksiköitä ei ole lähellä. On riski, että potilaan avunsaanti viivästyy, kun ensihoitajat eivät tavoita potilasta tarpeeksi nopeasti, Kauppinen toteaa.

-          On monia tehtäviä, joissa ensihoitajilla ei ole mitään asiaa kohteeseen ennen kuin poliisi on tehnyt kohteen turvalliseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi monet väkivaltatapaukset, hän jatkaa.

Työturvallisuus ensihoitajan näkökulmasta on selkeä argumentti, mutta molempien mielestä tärkeintä aloitteessa on poliisin palvelutason laskun vaikutus tavalliseen kansalaiseen. Lydén kertoo leikkausten näkyvän jo tilastoissa.

-          Hiljattain julkaistu sisäministeriön sisäisen turvallisuuden selonteko on korutonta kertomaa siitä, miten muun muassa poliisin valmiusajat, tavoittavuus ja tutkinnan tehokkuus ovat laskeneet entisestään, hän selvittää.

Pääosa kannatusilmoituksista on kerätty tähän mennessä verkossa, mutta kannatusilmoituksen lähettäminen myös paperilla on mahdollista.

-          Toivomme luonnollisesti aloitetta tukevilta ihmisiltä apua myös sanan levittämisessä sekä esimerkiksi kannatusilmoitusten keräämisessä. Aloite koskettaa jokaista suomalaista – kyse on vain siitä, miten pystymme tavoittamaan mahdollisimman paljon ihmisiä, Kauppinen kertoo.

 

Aloite ja tulostettava kannatusilmoitus löytyvät osoitteesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2085

Aloitteella on myös oma Facebook-sivu: http://www.facebook.com/poliisialoite/