Pääkirjoitus

 

Ensihoidon ja päivystyksen yhteistyö

 

Soteuudistuksessa ensihoidon ja päivystyksen rooli tulee muuttumaan. Yhteistyön lisääminen ja uusien yhteistoimintojen kehittäminen on molempien toiminta-alueiden etu. Ensihoito tekee potilaille hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviota ja siten seuloo päivystyksellistä hoitoa tarvitsevia, millä taas pyritään hillitsemään päivystysten ruuhkaa ja ohjaamaan potilaita tarkoituksenmukaisimpiin hoitopaikkoihin.

Uusilla toimintamuodoilla potilaiden hoito tehostuu entisestään: yhden ensihoitajan yksiköt, kotihoidon integroiminen osaksi ensihoitoa yms. mahdollistavat entistä useammin potilaan jatkohoidon järjestämisen ilman päivystyskäyntiä. Toisaalta samaan aikaan Valvira on valvontatoimia tehdessään todennut, että kuljettamatta jätetään myös sellaisia potilaita, jotka olisivat tarvinneet päivystyshoitoa. Valviran kannanotto aiheuttanee aiheellisen tarkastelun sairaanhoitopiirien ensihoidon ohjeistuksiin ja kuljettamattajättämisen päätöksentekoon.

Ensihoidon ja päivystyksen yhteistyötä on kehitetty paikoin myös siihen suuntaan, että ensihoito vie potilaan luovutusprosessin entistä pidemmälle päivystyksessä. Osassa paikoista ensihoito tekee potilaalle triagen valmiiksi ja jossakin jopa kirjaavat potilaan päivystykseen sisällekin. Potilaan mukana kuljetaan sairaalan sisällä yhä pidemmälle, ensihoito käyttää potilaan CT-tutkimuksessa ja jopa toimittaa potilaan suoraan toimenpiteeseen.

SEHL:n syysopintopäivillä Kotkassa käsiteltiin ensihoidon ja päivystyksen yhteistyötä useammasta näkökulmasta. Opintopäiviltä on tässä lehdessä laaja raportti. Ensihoidon ja päivystyksen saumattoman yhteistyön tarve korostuu hätätilapotilaiden hoidossa, erityisesti aivoinfarktipotilaat hyötyvät hyvin toimivasta moniammatillisesta tiimityöstä, joka edistää liuotushoidon tai muun hoidon varhaista aloitusta. Lehden Ennen ja Nyt -palstalla esitellään uusi Käypä hoito -suositus aivoinfarktin ja TIA:n tunnistamiseen ja hoitoon, jossa korostetaan myös invasiivisen toimenpiteen käyttöä hoitomuotona. Samalla palstalla kerrotaan myös Valviran kannanotosta kuljettamattajättämiseen.

Vuoden 2017 ensimmäisessä lehdessä esittäytyy lehden uusi päätoimittaja. Kaksi ja puoli vuotta päätoimittajana on ollut minulle antoisa, olen saanut tutustua ensihoitoalan ammattilaisiin ja ajankohtaisasioihin monipuolisemmin kuin aiemmin ensihoidossa työskennellessäni. Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia lukijoitamme ja toivottaa rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2017!

 

Sanna Kallankari