Opinnäytetyöartikkelikilpailu ammattikorkeakoulujen opiskelijoille

Suomen Ensihoitoalan Liitto ja Ensihoitaja – lehti järjestävät ammattikorkeakoulujen opiskelijoille opinnäytetyöartikkelikilpailun tutkitun tiedon julkaisemiseksi ja käytäntöön jalkauttamiseksi.

Tavoitteena on, että opiskelijoiden artikkelien kirjoittaminen lisääntyy.

Kilpailu järjestetään kerran vuodessa.

• Kilpailuun voivat osallistua ensihoitotyötä tutkivat/kehittävät amk-opinnäytetyöartikkelit.

• Artikkelin pituus on noin 3500 merkkiä + lähteet

• Artikkelin tulee sisältää tiiviisti opinnäytetyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet, menetelmät, keskeiset tulokset ja pohdinta

• Artikkelit toimitetaan 8.11.2017 mennessä sähköpostitse osoitteella: lehti@sehl.fi

• Lehden toimituskunta valitsee kilpailuun osallistuneista voittaja-artikkelin, joka julkaistaan Ensihoitaja –lehdessä (4/2017) ja palkitaan ilmaisella osallistumisella liiton opintopäiville (arvo noin 300€). Lisäksi toimituskunta valitsee lehden internetsivuille julkaistavat artikkelit.

• Arviointiperusteena on tutkimuksen aiheen merkitsevyys ensihoidolle ja aiheen ajankohtaisuus, tutkimuksen kokonaisuus sekä artikkelin muotoilu ja kiinnostavuus.

• Koulut suorittavat ennakkovalinnan siten, että jokaisesta ammattikorkeakoulusta osallistuu enintään viisi opinnäytetyöartikkelia.

• Lisätietoja kilpailusta voi kysyä lehden päätoimittajalta: karoliina.malinen@sehl.fi