Immobilisaatiohoidon erityispätevyys

Terveydenhuoltoalan perustutkinnon suoritettuaan on moni liittomme jäsen kartuttanut omaa osaamistaan immobilisaatiohoidon alueella. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat näistä esimerkkeinä. Jäsenistömme on tehnyt myös erilaista julkaisu-, tutkimus- ja koulutustoimintaa. Jotta tämä lisäpätevöityminen voitaisiin huomioida palkkauksessa ja niin horisontaalisessa kuin vertikaalisessakin työuralla etenemisessä, on liittomme jäsenkokouksessa 2010 hyväksytty otettavaksi käyttöön immobilisatiohoidon erityispätevyysjärjestelmä.

Immobilisaatiohoidon erityispätevyyttä voi anoa immobilisaatiohoidon ammattilainen, jolla on vahva kliininen osaaminen, työelämälähtöinen asiantuntijuus sekä hyvä immobilisaatiohoidon teoreettinen hallinta. Nimikkeen myöntää toimikunta, joka koostuu SEHL:n asiantuntijoista, Tehyn erityispätevyysjärjestelmien edustustuksesta, ortopedian sekä opetusalan asiantuntijoista.

Immobilisaatiohoidon erityispätevyyden anominen:

  • Seuraava haku tapahtuu toukokuussa 2017
  • Hakemuksen käsittelymaksu on 120 euroa.
  • Hakijan tulee olla Tehyn ja SEHL:n jäsen, SEHL:n jäsenyys on kestänyt vähintään edeltävät kaksi vuotta, jäsenmaksujen tulee olla maksettu.
  • Hakijalla on terveydenhuoltoalan laillistettu tai nimikesuojattu tutkinto.
  • Perustutkinnon jälkeen työkokemusta on kertynyt vähintään viisi vuotta kliinisestä työstä, joista vähintään kolme vuotta edeltävän viiden vuoden aikana immobisisaatiohoidosta.

Hakijan tulee osoittaa ammatillisessa portfoliossa näytöt kolmelta arvioitavalta osa-alueelta: koulutus, työkokemus ja muu toiminta. Jokaisen osa-alueen minimipistemäärän tulee täyttyä, hyväksytyn anomuksen minimipistemäärä on kokonaisuudessaan 200 pistettä.

Hakijan tulee toimittaa hakemus liitteineen hakuajan kuluessa (liitteet: ammatillinen portfolion, tutkinto- ja työtodistusjäljennökset sekä käsittelymaksun kuitti). Hakemus osoitetaan SEHL:n hallitukselle.

Suomen Ensihoitoalan Liiton hallitus