Immobilisaatiohoidon erityispätevyys

Terveydenhuoltoalan perustutkinnon suoritettuaan on moni liittomme jäsen kartuttanut omaa osaamistaan immobilisaatiohoidon alueella. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat näistä esimerkkeinä. Jäsenistömme on tehnyt myös erilaista julkaisu-, tutkimus- ja koulutustoimintaa. Jotta tämä lisäpätevöityminen voitaisiin huomioida palkkauksessa ja niin horisontaalisessa kuin vertikaalisessakin työuralla etenemisessä, on liittomme jäsenkokouksessa 2010 hyväksytty otettavaksi käyttöön immobilisatiohoidon erityispätevyysjärjestelmä.

Immobilisaatiohoidon erityispätevyyttä voi anoa immobilisaatiohoidon ammattilainen, jolla on vahva kliininen osaaminen, työelämälähtöinen asiantuntijuus sekä hyvä immobilisaatiohoidon teoreettinen hallinta. Nimikkeen myöntää toimikunta, joka koostuu SEHL:n asiantuntijoista, Tehyn erityispätevyysjärjestelmien edustustuksesta, ortopedian sekä opetusalan asiantuntijoista.

Immobilisaatiohoidon erityispätevyyden anominen:

  • Seuraava haku tammikuusta 2018 alkaen.
  • Hakemuksen käsittelymaksu on 120 euroa, joka maksetaan SEHLin tilille (FI50 8000 1700 9471 47).
  • Hakijan tulee olla Tehyn ja SEHL:n jäsen, SEHL:n jäsenyys on kestänyt vähintään edeltävät kaksi vuotta, jäsenmaksujen tulee olla maksettu.
  • Hakijalla on terveydenhuoltoalan laillistettu tai nimikesuojattu tutkinto.
  • Perustutkinnon jälkeen työkokemusta on kertynyt vähintään viisi vuotta kliinisestä työstä, joista vähintään kolme vuotta edeltävän viiden vuoden aikana immobisisaatiohoidosta.

Hakijan tulee osoittaa ammatillisessa portfoliossa näytöt kolmelta arvioitavalta osa-alueelta: koulutus, työkokemus ja muu toiminta. Jokaisen osa-alueen minimipistemäärän tulee täyttyä, hyväksytyn anomuksen minimipistemäärä on kokonaisuudessaan 200 pistettä.

Erityispätevyyden myöntämisen edellytykset ja arviointikriteerit löytyvät erityispätevyydet Tehyläisissä ammattiryhmissä oppaasta: Erityispätevyydet 2017

Hakijan tulee toimittaa hakemus liitteineen sähköisesti (liitteet: ammatillinen portfolion, tutkinto- ja työtodistusjäljennökset sekä käsittelymaksun kuitti). Hakemus toimitetaan SEHL:n hallitukselle (toimisto@sehl.fi).

Suomen Ensihoitoalan Liiton hallitus