Vaikuta kansanedustajaasi!

Suomen Ensihoitoalan Liitto ajaa yhdessä Suomen Palomiesliiton ja TEHY ry:n kanssa muutosta rikoslakiin siten, että ensihoitotehtävää suorittavan henkilön pahoinpitely rinnastettattaisiin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Tällöin teosta ja sen yrityksestä rangaistaisiin nykyistä ankarammin. 

Lakialoite on jätetty 15.6.2018 eduskuntaan kansanedustajien allekirjoitettavaksi. Se on käsitelty eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa ja siirtyy nyt lakivaliokunnan käsittelyyn. Voit edelleen toimia ja vaikuttaa oman alueesi kansanedustajiin!

Ohessa valmis sähköpostiviesti, jonka pystyt lähettämään kansanedustajallesi kopioimalla sen ja liittämällä omaan sähköpostiohjelmaasi. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, ja löydät kaikki kansanedustajat vaalipiireittäin sivulta https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/nykyiset_kansanedustajat/Sivut/default.aspx


Hyvä kansanedustaja,

Ensihoitajien työturvallisuus on ollut paljon otsikoissa viime aikoina. Asia on noussut esiin, koska työ on muuttunut viime vuosina yhä vaarallisemmaksi. Auttajaa ei enää kunnioiteta kuten ennen. Tästä kertoo koruttomasti Suomen Ensihoitoalan Liiton toteuttama kysely, johon tuli kaikkiaan 377 vastausta. Yli 90 % vastanneista kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs (25 %) vastaaja oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. Eniten oli kohdattu sanallista uhkailua ja aggressiivista käytöstä. Vastauksissa nousi esiin myös töniminen, tavaroilla heittely, ampuma-aseella tai teräaseella uhkailu ja tappouhkaukset. Kyselyssä nousi esiin ensihoitajien huoli siitä, ettei heitä kohdanneisiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin suhtauduta riittävällä vakavuudella.

Ensihoitotyötä tekevän pahoinpitelystä rangaistaan tällä hetkellä pahoinpitelyrikoksena. Käytössä on sama lainkohta ja rangaistusasteikko, jolla rangaistaan nakkikioskirähinöistä. Vastaavasti julkista valtaa käyttävän virkamiehen, kuten poliisin, väkivaltaisesta vastustamisesta seuraa neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta. Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto ja Tehy vaativat nyt rikoslakiin muutosta, jossa ensihoitotyötä tekeviä kohtaan väkivaltaisesti käyttäytynyttä henkilöä rangaistaan samalla asteikolla kuin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistynyttä nyt rangaistaan. Asia on edennyt siihen pisteeseen, että siitä on tehty eduskunnan lakialoite kansanedustaja Jari Ronkaisen (ps.) toimesta. Myös mm. Olli-Poika Parviainen (vihr.) on ottanut julkisesti kantaa asian puolesta.  Toivon että aloitteesta viriää runsaasti keskustelua ja rikoslakiin ehdotettu muutos saa tukea eduskunnassa.

Uhkatilanteissa tärkeintä on välttää tilanteen eteneminen fyysiseksi pahoinpitelyksi. Kuitenkin myös rikoslain rangaistusasteikolla on merkitystä ensihoidon ammatin yleisen arvostuksen ja kunnioituksen kannalta. Riittävät rangaistukset antaisivat viestin siitä, että väkivaltaa ensihoitajia kohtaan ei hyväksytä missään muodossa. Kysymys on yhteiskunnan kriittisessä lenkissä toimivien ammattilaisten työturvallisuudesta, joten toivon että koette asian tärkeäksi ja voitte osaltanne vaikuttaa asian puolesta.