Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan Liiton vuosikokouksessa. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, kahdesta varapuheenjohtajasta, kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä sekä neljästä numeroidusta varajäsenestä. Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi hallituksen jäsentä.

Puheenjohtajisto

Juha HyötyläinenPuheenjohtaja
Jyväskylä
juha.hyotylainen@sehl.fi
040-1873564
Timo Hurskainen1. varapuheenjohtaja
Savonlinna
timo.hurskainen@sehl.fi
0400-176048
Tomi Malinen2. varapuheenjohtaja
Kuopio
tomi.malinen@sehl.fi
044-2175858

Varsinaiset jäsenet

Mari Partanen
Jyväskylä
mari.partanen@sehl.fi
Salla Silvasti
salla.silvasti@sehl.fi
Suvi MakaraKenttäjohtaja, ESSOTE tilannekeskus
Sairaanhoitaja YAMK.

Useiden vuosien työkokemus akuuttihoitotyöstä.
Liiton hallituksessa toimin sihteerinä ja hallitustyöskentelyn seitsemäs vuosi meneillään.

Mikkeli

suvi.makara@sehl.fi

Jarno Pirkkalainen
jarno.pirkkalainen@sehl.fi
Antti Haataja
Kerava
antti.haataja@sehl.fi
Simo Ekman
simo.ekman@sehl.fi
Heidi Korhonen
Mikkeli
heidi.korhonen@sehl.fi

Varajäsenet

Mira Inkinen
mira.inkinen@sehl.fi
Mikko Leppäharju
Mikko.Leppaharju@sehl.fi
Aapo LiukkoHoitotason ensihoitaja
Sairaanhoitaja AMK (2015).
Ensihoitaja AMK (2020).

Ensihoitajana Keski-Suomen Pelastuslaitoksella, Jyväskylässä. Aiempaa työkokemusta löytyy mm. päivystyksestä, psykiatrian puolelta sekä vuodeosastolta.

aapo.liukko@sehl.fi

Kalevi Savolainen
Mikkeli
kalevi.savolainen@sehl.fi