Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan Liiton vuosikokouksessa. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, kahdesta varapuheenjohtajasta, kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä sekä neljästä numeroidusta varajäsenestä. Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi hallituksen jäsentä.

Puheenjohtajisto

Juha HyötyläinenPuheenjohtaja
Jyväskylä
juha.hyotylainen@sehl.fi
040-1873564
Timo Hurskainen1. varapuheenjohtaja
Savonlinna
timo.hurskainen@sehl.fi
0400-176048
Tomi Malinen2. varapuheenjohtaja
Kuopio
tomi.malinen@sehl.fi
044-2175858

Varsinaiset jäsenet

Laura-Maria Poikela
Helsinki
laura-maria.poikela@sehl.fi
Sanna Kauppinen
Pirkkala
sanna.kauppinen@sehl.fi
Salla Silvasti
salla.silvasti@sehl.fi
Suvi Makara
Mikkeli
suvi.makara@sehl.fi
Jarno Pirkkalainen
jarno.pirkkalainen@sehl.fi
Antti Haataja
Kerava
antti.haataja@sehl.fi
Simo Ekman
simo.ekman@sehl.fi
Kalevi Savolainen
Mikkeli
kalevi.savolainen@sehl.fi

Varajäsenet

Mira Inkinen
mira.inkinen@sehl.fi
Aapo Liukko
aapo.liukko@sehl.fi
Heidi Korhonen
Mikkeli
heidi.korhonen@sehl.fi
Mari Partanen
Jyväskylä
mari.partanen@sehl.fi