Suomen Ensihoitoalan Liitto ry
YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 1.1.2017–13.4.2018

YLEISTÄ

Toimintakauden aikana liitto on toiminut asiantuntijana erilaisissa ammatillisia asioita koskevissa kysymyksissä. Ensihoidon uudistus on tuottanut liitolle lukuisia tehtäviä.

Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) aloitti perustason ensihoidon koulutuskokeilun osana sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja se alkoi vuonna 2014. Koulutuskokeilut ovat Oulussa, Kuopiossa, Helsingissä, Seinäjoella ja Jämsässä. Perustason ensihoidon koulutuskokeilun jaokseen OKM nimitti liiton edustajaksi Heikki Sederholmin sekä varajäseneksi Piia Kokon. Jaos toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Kokeilun pohjalta on tullut uusi perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja. Uudistetut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018.

Jalkojenhoidon ja kipsausalan tutkintotoimikunnassa, jonka sisällä oli kipsimestarin erikoisammattitutkinto ja kipsausalan ammattitutkinto, toimi liiton edustajana Timo Hurskainen.

Tehyn hallituksen asettamassa Ensihoitotyöryhmässä liittoa edustivat Francisca Mannström, Heikki Sederholm, Juhani Seppälä sekä Piia Kokko.

Liitto on erikseen ja yhdessä Tehyn kanssa lähettänyt kirjelmiä, kannanottoja ja julkilausumia viranomaisille ja tiedotusvälineille. Keväällä 2017 liitto laati lausunnot tieliikennelain uudistamisesta, ensihoitoasetuksen uudistuksesta sekä terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevasta muutoksesta vuonna 2019 sekä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä.

Liitto oli mukana ensihoidon työturvallisuushankkeessa, joka valmistui keväällä 2017. Työturvallisuushanke tehtiin yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun Saimian ja Tehyn kanssa. Hanke sai alkunsa Heikki Sederholmin aloitteesta vuonna 2015 ja hanke koostui viidestä opinnäytetyöstä ensihoidon työturvallisuusasioihin liittyen.

Liitto tutustui kesäkuussa 2017 Valkeakoskella järjestettyyn kahden päivän pituiseen Defendo White-koulutukseen ensihoidon uhka- ja väkivaltavaltatilanteiden varalta. Tarkoituksena oli perehtyä ensihoitajille tarjottaviin koulutuksiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin, jotta liitto saa tietoa, millaisia koulutuksia jäsenistölle voidaan suositella.

Liitolla oli edelleen vuokrattuna asunto Helsingin seurakuntayhtymältä ja se oli hallituksen jäsenten käytettävissä.

Toimikaudella liitto oli aktiivisesti esillä erilaisissa messu- ja yleisötapahtumissa. Opiskelija- ja jäsentyötä on kehitetty edelleen ja jäsenistöä on kannustettu tuomaan esille ammatillisia kehittämistarpeita. Opiskelijoita on tuettu mm. opinnäytetöiden ja harjoitteluiden kustannuksissa. Valmistuville opiskelijoille myönnettiin muiden vuosien tapaan stipendejä.

Liitto on osallistunut yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen Ensihoidon alajaoksen, Tehyn, Ensihoidon opettajien ja Systolen kanssa Vuoden Ensihoitajan valintaan. Vuoden Ensihoitajaksi 2017 valittiin Jan-Erik Palviainen.

Helmikuussa 2018 juhlittiin 50-vuotiasta liittoa Tampereella Pirkanmaan musiikkiopistolla. Juhlissa muisteltiin liiton alkuhetkiä ja koko taivalta nykyiseksi Suomen Ensihoitoalan Liitoksi.

LIITON KOKOUKSET JA OPINTOPÄIVÄT

Liiton vuosikokous pidettiin Kuopiossa huhtikuussa 2017. Liiton sääntömuutoksesta johtuen, sääntömääräisessä vuosikokouksessa ei valittu hallitusta, vaan todettiin hallituksen kokoonpano valituksi vuoden 2016 syyskokouksessa. Erovuoroisten hallituskautta jatkettiin vuosikokoukseen 2018 ja muiden kausi 2019 asti. Vuosikokouksessa päätettiin mm. vuoden 2017 jäsenmaksuista sekä valittiin liiton kunniapuheenjohtajaksi Heikki Sederholm. Vuosikokouksessa vahvistettiin liiton julkilausuma, jonka aihe oli ”Ensihoidon työturvallisuuskoulutus väkivaltatilanteisiin on riittämätöntä”. Samassa yhteydessä toteutettiin opintopäivät, joiden teemana oli sisätaudit, ammatillisen koulutuksen muutokset ja päivystyksellinen immobilisaatio.

HALLITUS

Liiton hallitus toimintavuonna 2017:

Francisca Mannström                                                       puheenjohtaja

Timo Hurskainen                                                               I varapuheenjohtaja

Piia Kokko                                                                         II varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen                                                      Varajäsenet 1-4

Mika Hoffren                                                                      Tomi Malinen

Juha Hyötyläinen                                                               Suvi Makara

Sanna Kallankari                                                               Linda Laitinen

Sanna Kauppinen                                                              Sari Tulla

Maria Hyytiäinen (ent.Vauhkonen)

Kalevi Savolainen

Juhani Seppälä

Karoliina Malinen

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä 6 kertaa. Tämän lisäksi hallituksen työvaliokunta on käsitellyt hallituksen sille antamia tehtäviä tapaamisilla, sähköposteilla ja puhelimella. Kuluneella toimikaudella liiton taloudenhoitajana toimi Riitta Kuisma ja liiton sihteerinä Maria Hyytiäinen(ent.Vauhkonen).

Liiton hallituksen nimeäminä asiantuntijajäseninä toimi Pekka Yrjänä Heinävedeltä, Jorma Katainen Jyväskylästä sekä Heikki Sederholm Kuopiosta.

PAIKALLISYHDISTYKSET JA YHDYSJÄSENET

Liitolla oli vuoden lopussa neljä (4) paikallisyhdistystä sekä yhdysjäseniä muilla alueilla. Hallituksen jäsenet ovat toimineet samalla oman alueensa yhdysjäseninä.

TIEDOTUSTOIMINTA

Ensihoitaja-lehteä julkaistiin neljä (4) numeroa. Lehden toimittamisesta vastasi toimituskunta, johon kuului päätoimittaja Karoliina Malinen, toimittaja/toimitussihteeri Stiina Kiiveri ja hallituksen edustajina Sanna Kauppinen, Juha Hyötyläinen sekä Mika Hoffrén. Lehden taittajana toimi Malena Haglund. Lehden painopaikka oli kirjapaino PunaMusta. Lehden levikki oli 3500 – 5200 kpl/ painos.

Muina tiedotuskanavina on käytetty liiton kotisivuja www.sehl.fi, liiton Facebook-sivuja, Instagramia sekä Tehy-lehteä. Kotisivut toimitti Poutapilvi Oy ja sivujen päivityksestä vastasi Mika Hoffrén.

JÄSENISTÖ

Liitolla oli vuoden 2017 lopussa jäseniä n. 5400. Jäsenistön määrä on hiljaisessa kasvussa ja erityisesti moniammatillisuus on korostunut liittyneissä jäsenissä.

MUUTA

Liiton markkinointivastaavina toimivat Timo Hurskainen ja Heikki Sederholm. Messuvastaavana toimi Timo Hurskainen.

Liitto on osallistunut erilaisiin tapahtumiin, kuten messuihin, yleisötilaisuuksiin ja opiskelijatapahtumiin. Syksyllä 2017 liitto oli mukana Kuopiossa Ensihoitajaopiskelijapäivillä.  Myös uusia yhteistyökumppaneita on haettu eri terveydenhuoltoalan sektoreilta.

TALOUS

Kuluneen tilikaudella tilinpäätös on 5377,64 € alijäämäinen.

Opintopäivät olivat jäsenmaksujen ja Tehy-palautteen ohella tärkeimmät tulolähteet.

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry

Hallitus