Tehyn ensihoitotyöryhmä

Ensihoitotyöryhmä on Tehyn hallituksen nimeämä työryhmä, joka on toiminut vuodesta 2009 lähtien. Työryhmän tehtävänä on nostaa keskusteluun ensihoitoon vaikuttavia aiheita ja ennakoida tulevaisuutta. Lisäksi työryhmä osallistuu ensihoitoa koskevien lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun. Alaan liittyvien erityiskysymyksien kuten ensihoidon koulutuksen, tarvittavan osaamisen sekä ensihoidon työturvallisuuden edistämiseksi tehdään suunnitelma.

Työryhmän jäsenet:

Vesa Maunuksela, Tehyn hallituksen edustaja
Mika Länsisola, Tehyn hallituksen edustaja
Juha Hyötyläinen, Suomen Ensihoitoalan Liiton puheenjohtaja
Simo Ekman, Lääkintäesimies, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Heikki Paakkonen, Yliopettaja, Ammattikorkeakoulu Arcada
Tomi Nieminen, Ensihoitopäällikkö, TYKS ensihoito
Markku Kuisma, Ylilääkäri, HUS ensihoito
Jouni Pousi, Erityisasiantuntija, Sisäministeriö
Kirsi Sillanpää, Johtaja, Tehy ry
Juha Kurtti, Tutkimuspäällikkö, Tehy ry