Pro Janne Lindström -tunnustus

Ensihoidon Pro Janne Lindström -tunnustuksella voidaan palkita alan henkilö, ryhmä, organisaatio, projekti, hanke, tapahtuma tai jokin muu vastaava asia.

Tunnustuksen saajan tulee mahdollisimman hyvin edustaa:

  • Itsensä kehittämistä ja työssä oppimista
  • Potilaslähtöisyyttä
  • Työyhteisön tai siihen verrattavan yhteisön toiminnan kehittämistä
  • Kehittämistyö tai lueellisesti
  • Alueellista, valtakunnallista tai jopa kansainvälistä vaikuttavutta

Pro Janne Lindström -tunnustus kantaa työvuorossa sairauskohtaukseen menehtyneen ensihoitajan nimeä sekä hänen edustamiaan ja tärkeänä pitämiään asioita.

Pro Janne Lindström -tunnustuksen saajan valitsevat Vuoden ensihoitajat. Ensimmäisen kerran tunnustus myönnettiin vuonna 2019. Jätä ehdotuksesi helmikuun loppuun mennessä. Ehdotukset kerätään aina helmikuun viimeisenä päivänä, jolloin siihen mennessä tulleet ehdotukset osallistuvat kyseisen vuoden tunnustuksen valintaan.

Lähetä ehdotuksesi oheista lomaketta käyttäen.