Suomen Ensihoitoalan Liitto on ammatillisen edunvalvonnan tekijä.

Liitto pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan alamme työoloihin ja toimintaedellytyksiin. Haluamme että jokainen meistä voi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin – työturvallisuutta unohtamatta. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, viemme kentän viestiä päätöksentekijöille paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä annamme erilaisia lausuntoja esimerkiksi lainvalmistelun tueksi.

Liiton jäsenistö on toimintamme tärkein ydin. Vain jäsentemme tuella voimme edustaa suomalaisia akuutti- ja ensihoitajia – eli juuri sinua.

Järjestäytymällä oman alasi erikoisliittoon saat myös kaiken mahdollisen kentällä tarvitsemasi tuen ja vastauksia oman ammattisi tuomiin kysymyksiin. Kentällä sinua neuvovat paikallisyhdistykset sekä liiton hallituksen jäsenet, joiden nimet ja yhteystiedot löydät näiltä sivuilta.

Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen 40 €/vuosi
Kannatusjäsenet 150 €/vuosi

Kaikki jäsenet saavat jäsenetuna Systole-lehden kotiin kannettuna kolme kertaa vuodessa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä kaikki akuuttihoidossa tai ensihoitoalalla työskentelevät terveydenhuollon ammattihenkilöt tai terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevat henkilöt. Jäseniksi voivat liittyä muussa työssä olevat tai ansiotyöstä poissaolevat em. koulutuksen saaneet henkilöt. Liiton jäsen voi myös kuulua toiseen yhteistyöjäsen- tai muuhun järjestöön.

Liity jäseneksi tästä

Perusopiskelijat (1. ammatillinen tutkinto) ja terveydenhuollon jatko-opiskelijat ovat vapautettuja jäsenmaksusta valmistumisvuoden loppuun saakka. Eläkeläiset ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Mikäli et halua liittyä sähköisellä lomakkeella, voit myös tulostaa jäsenhakemuksen tai opiskelijajäsenhakemuksen ja postittaa täytetyn kaavakkeen osoitteeseen:

SEHL ry/jäsenrekisteri
PL 80
00060 TEHY