Puheenjohtajisto

Juha Hyötyläinen
Juha HyötyläinenPuheenjohtaja
Olen Juha ”Junnu” Hyötyläinen Hoitotason ensihoitaja Jyväskylästä ja olen toiminut alalla 24-vuotta pääsääntöisesti ensi- ja akuuttihoidossa. Minulla on maailman paras työ ja olen nähnyt kehityksen aitiopaikalta ja haluan olla myös kehittämässä sitä täydellä sydämellä tulevaisuudessakin Kaikkien hyväksi. Olen ollut Sehlin toiminnassa kahdeksatta vuotta mukana ja tämä on kolmas kauteni liiton puheenjohtajana. Tällä hetkellä työskentelen päätoimisena pääluottamusmiehenä Keski-Suomen hyvinvointialueella ja teen myös ensihoidossa keikkaa aika ajoin.
Timo Hurskainen
Timo Hurskainen1. Varapuheenjohtaja
Kipsimestari EAT Savonlinna, Etelä-Savon Hyvinvointialue. Nykyään enimmäkseen eläkeläisenä.
Tomi Malinen2. Varapuheenjohtaja
Ensihoitaja, Etelä-Savon hyvinvointialueella, Savonlinnan seudulla

Jäsenet

Heidi Korhonen
Heidi KorhonenSihteeri
Kenttäjohtaja, Etelä-Savon Hyvinvointialue, Sote Tilannekeskus, Mikkeli
Sairaanhoitaja, Kliininen asiantuntija YAMK
Minulla on kymmenen vuoden työkokemus Akuuttihoitotyöstä Essoten Monitoimijapäivystyksessä.
Liiton Hallitustyöskentelyssä olen mukana nyt viidettä vuotta ja Hallituksen sihteerin tehtävissä olen aloittanut keväällä 2022.
Suvi Makara
Suvi MakaraJäsen
Kenttäjohtaja Etelä-Savon Hyvinvointialue, Sote Tilannekeskus.
Sairaanhoitaja YAMK (Akuuttihoitotyö)
Useiden vuosien työkokemus akuuttihoitotyöstä. Nyt kahdeksas vuosi liiton hallituksessa.
Kalevi Savolainen
Kalevi SavolainenJäsen
Lääkintävahtimestari, Etelä-Savon Hyvinvointialueen Monitoimijapäivystyksessä Mikkelissä.
SEHL Hallituksen jäsenenä olen ollut useamman vuoden ajan. Vastuualueena vuosien aikana on ollut opiskelijatyö sekä kipsaustyöryhmä.
Mikko Leppäharju
Mikko LeppäharjuJäsen
Toimin ensihoidossa vuoromestarina Pohjois-Savon Hyvinvointialueella.
Koulutukseltani olen ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja (P-S ammatillinen instituutti 1998) sekä sairaanhoitaja (Savonia amk 2007) jonka lisäksi olen käynyt hoitotason 30 op opinnot (Savonia amk 2013) sekä operatiivisen johtamisen 30 op opinnot (XAMK Kotka 2021).
Suomen ensihoitoalan liiton hallituksessa olen ollut nyt kolmatta vuotta mukana.
Salla Silvasti
Salla SilvastiJäsen
Ensihoitaja Varsinais-Suomen Hyvinvointialue/V-S Pelastuslaitos. Kokemusta kertynyt vuosien aikana ensihoidosta ja päivystyksestä.
SEHL hallituksessa mukana -20 alkaen.
Veronika Janhunen
Veronika JanhunenJäsen
Ensihoitaja, Varsinais-Suomen Hyvinvointialue:Tyks Akuutti, Loimaan Ensihoito

Sairaanhoitaja YAMK

Minulla on yli kymmenen vuoden monipuolinen ja laaja työkokemus akuuttihoitotyöstä. Hallitustyöskentelyn 1.kauden olen aloittanut vuonna 2023. Vastuualueenani toimin yhdistyksen stipendi- ja opiskelijakoordinaattorina.

Sakari Saukkoriipi
Sakari SaukkoriipiJäsen
Sakari Saukkoriipi

HEMS-ensihoitaja, Finnhems.

Sairaanhoitaja

Aikaisempi kokemus 15 vuotta Kuopion palolaitoksella. SEHL hallituksessa 2 vuotta.

Nikki Kotilainen
Nikki KotilainenJäsen
Ensihoitaja, Etelä-Savon hyvinvointialue.
Sivutoiminen tuntiopettaja, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Ensihoitaja AMK, Ensihoitaja YAMK

Kahdeksan vuoden työkokemus ensihoidosta ja vuodesta 2020 alkaen myös aktiivisesti mukana perustason ensihoidon koulutuksen toteuttamisessa. Hallituksessa mukana vuodesta 2023 alkaen

Anssi Vuori
Anssi VuoriJäsen
Ensihoitaja, Etelä-Savon hyvinvointialue.

Ensihoitaja AMK
Ensihoidon operatiivinen johtaminen
Ensihoidon ergonomia kouluttaja

Olen työskennellyt vajaat 20 vuotta ensi- ja akuuttihoitotyön parissa, työkokemusta kertynyt ensihoidosta, päivystyksestä, SOTE tilannekeskuksesta sekä sairaankuljetuksen yrittäjyydestä.

Liiton hallitustyöskentelyssä olen nyt ensimmäistä kautta.

Miro Vallintaus
Miro VallintausJäsen
Ensihoitaja, Lapin Hyvinvointialue, Rovaniemi

Ensihoitaja AMK
Minulla on työkokemusta ensihoidosta Keski-Suomen, Pirkanmaan sekä Lapin alueelta. Ensihoitotyön lisäksi olen toiminut rauhanturvaaja tehtävissä. Suomen Ensihoitoalan Liiton hallituksessa vastaan jäsenrekisteristä sekä toimin yhteistyökumppanimme yhteyshenkilönä.

Jarna Jääskeläinen
Jarna JääskeläinenJäsen
Hoitotason ensihoitaja, Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa), Ensihoitokeskus.

Sairaanhoitaja AMK 2015, hoitotason opinnot 30op 2016. Yhdeksäs vuosi meneillään ensihoidossa ja SEHL hallituksen toiminnassa mukana varajäsenenä keväästä 2023.”

Jarno Pirkkalainen
Jarno PirkkalainenJäsen
Moi. Olen Jarno Pirkkalainen Hankasalmelta. Työskentelen Pohjois-Savon Hyvinvointialueella Varkaudessa hoitotason ensihoitajana. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja käynyt ensihoidon erikoistumisopinnot 30op. Olen mukana hallitustoiminnassa nyt neljättä vuotta.