Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on ensihoidon parissa työskenteleviä ja alaa opiskelevia yhdistävä järjestö

Liitolla on neljä alueellista paikallisyhdistystä ja olemme Tehy ry:n yhteistyöjäsen. Jäseniä Suomen Ensihoitoalan Liitolla on tällä hetkellä noin 5500. Liitto on aloittanut toimintansa vuonna 1968 Suomen Lääkintävahtimestarien yhdistyksenä. Vuonna 1979 nimi muutettiin Suomen Lääkintävahtimestarien ja Sairaankuljettajien yhdistykseksi. Vuonna 1990 nimi muuttui Suomen Ensihoitajaliitoksi ja nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 2000.

Edunvalvonta

Tehy hoitaa taloudellisten asioiden edunvalvonnan, SEHL:in huolehtiessa ensihoitoalan ammatillisesta edunvalvonnasta. Ensihoitoalan koulutuksen laadunvalvonta ja kehitystyö hoidetaan yhdistysten yhteistyönä. Ammatillisessa edunvalvonnassa liitto pyrkii kehittämään jäsenistönsä tietoa ja taitoa sekä tuomaan heidän äänensä kuuluviin koko alan ammattien, koulutuksen ja työskentelyolosuhteiden kehittämistyössä. SEHL mm. toimii erilaisten työryhmien jäsenenä, laatii aloitteita, esityksiä ja lausuntoja sekä tekee yhteistyötä alan kehitykseen vaikuttavien päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Suomen Ensihoitoalan Liiton jäseneksi voit liittyä vaikka et kuuluisi Tehyyn tai mikäli kuulut jo johonkin toiseen liittoon.

Tutustu esitteeseemme tästä
Liity jäseneksi tästä
Liity jäseneksi