Immobilisaatiohoidon erityispätevyys

Terveydenhuoltoalan perustutkinnon suoritettuaan moni liittomme jäsen on kartuttanut omaa osaamistaan immobilisaatiohoidon alueella. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat näistä esimerkkeinä. Jäsenistömme on tehnyt myös erilaista julkaisu-, tutkimus- ja koulutustoimintaa. Jotta tämä lisäpätevöityminen voitaisiin huomioida palkkauksessa ja niin horisontaalisessa kuin vertikaalisessakin työuralla etenemisessä, on liittomme jäsenkokouksessa 2010 hyväksytty otettavaksi käyttöön immobilisaatiohoidon erityispätevyysjärjestelmä.

Immobilisaatiohoidon erityispätevyyttä voi anoa immobilisaatiohoidon ammattilainen, jolla on vahva kliininen osaaminen, työelämälähtöinen asiantuntijuus sekä hyvä immobilisaatiohoidon teoreettinen hallinta. Nimikkeen myöntää toimikunta, joka koostuu SEHL:n asiantuntijoista, Tehyn erityispätevyysjärjestelmien edustustuksesta, ortopedian sekä opetusalan asiantuntijoista.

Immobilisaatiohoidon erityispätevyyden anominen:

  • Vuosittain haku tammikuussa
  • Hakemuksen käsittelymaksu on 120 euroa, joka maksetaan SEHLin tilille (FI50 8000 1700 9471 47)
  • Hakijalla on terveydenhuoltoalan laillistettu tai nimikesuojattu tutkinto
  • Hakijan tulee olla Tehyn ja SEHL:n jäsen
  • SEHL:n jäsenyyden tulee olla kestänyt vähintään edeltävät kaksi vuotta ja jäsenmaksujen tulee olla maksettu
  • Perustutkinnon jälkeen työkokemusta on kertynyt vähintään viisi vuotta kliinisestä työstä, joista vähintään kolme vuotta edeltävän viiden vuoden aikana immobilisaatiohoidosta
  • Hakijan tulee osoittaa ammatillisessa portfoliossa näytöt kolmelta arvioitavalta osa-alueelta: koulutus, työkokemus ja muu toiminta. Jokaisen osa-alueen minimipistemäärän tulee täyttyä, hyväksytyn anomuksen minimipistemäärä on kokonaisuudessaan 200 pistettä

Erityispätevyyden myöntämisen edellytykset ja arviointikriteerit löytyvät ”Erityispätevyydet Tehyläisissä ammattiryhmissä” -oppaasta.

Voit ladata hakemuksen tästä. Esimerkkiportfolio löytyy täältä

Hakijan tulee toimittaa hakemus liitteineen sähköisesti. Tarvittavat liitteet: Ammatillinen portfolio, tutkinto- ja työtodistusjäljennökset sekä käsittelymaksun kuitti.

Hakemus toimitetaan SEHL:n hallitukselle (toimisto@sehl.fi).