Viime keväänä Suomen Ensihoitoalan liiton 50-vuotisjuhlassa alan konkarit kertoivat tarinoita siitä, miten ensihoito Suomessa on kehittynyt. Ei voinut kuin ihailla sitä intoa ja rohkeutta, millä asioita on silloin lähdetty viemään eteenpäin. Ja tulosta syntyi: Ei ole enää ambulanssissa vain happea ja huopa, vaan paljon muuta.

Tänä päivänä meitä ensihoitajia on Suomessa jo tuhansia. Monet asiat ovat ensihoitoalalla hienosti, mutta silti kehitettävää ja parannettavaa riittää edelleen. Kuka sinun asioitasi ajaa? Kuka puuttuu epäkohtiin, joita ensihoitajana kentällä kohtaat? Kenen puoleen käännyt, jos toivot asioihin muutosta?

Hienoa, jos vastasit edellisiin kysymyksiin: “Minä itse”. Hienoa, jos olet aktiivinen ensihoitaja ja teet töitä alan kehittymisen eteen. Kaltaisiasi tarvitaan. Mutta yksin asioihin vaikuttaminen on usein kuin tuulimyllyjä vastaan taistelisi: Yhdessä asioiden hoitaminen on usein helpompaa ja myös hauskempaa.

Suomen Ensihoitoalan liiton jäsenenä voit olla mukana vaikuttamassa meille kaikille tärkeisiin asioihin. Kuka muu nostaisi työssämme kohtaamamme epäkohdat paremmin esiin kuin me itse? Valitettavasti päättäjillä ei ole aina riittäviä tietoja päätöstensä taustalla. Heillä ei välttämättä ole myöskään tietoa ja ymmärrystä siitä, miten asiat näyttäytyvät kentällä työskenteleville.

Tarvitaan siis ammattiliittoja hoitamaan myös ammatillista edunvalvontaa. Tarvitaan rohkeutta ja aikaa puuttua asioihin. Tästä hyvänä esimerkkinä esim. asiakas- ja potilaslain lakiluonnos, joka huolestutti ensihoitokenttää laajasti. SEHL antoi ensihoitokentän edustajana kriittisen lausunnon luonnoksesta, eikä lakiluonnos etene enää tällä hallituskaudella. Kyseistä lakia varmasti tarvitaan, mutta ensihoitokentän haasteet pitää sen suhteen vielä tarkastella uudelleen.

Suomen Ensihoitoalan liitto tuo aktiivisesti ensihoitokentän ääntä kuuluviin ottamalla kantaa alaa koskettaviin asioihin. Liitto on tehnyt kirjelmiä, kannanottoja ja julkilausumia viranomaisille ja tiedotusvälineille. Lausuntoja on annettu mm. tieliikennelain uudistamisesta, ensihoitoasetuksen uudistuksesta, terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevasta muutoksesta sekä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Kaikilla näillä on kosketuspintaa ensihoitoon ja sen toimijoihin.

Suomen Ensihoitoalan liiton hallituksen jäsenet tekevät viikoittain monia tunteja töitä yhteisten asioiden eteen, rakkaudesta lajiin. Välillä jotkut teistä voivat turhautua, että mitään ei saada aikaan. Mutta kaikki tehtävä työ ei näy lehtijuttuina, isoina otsikoina tai korjaantuvina asioina. Asioiden eteenpäin saaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, lukemattomia keskusteluja, sähköposteja, puheluita, faktojen hankkimista jne.

Välillä asiat nytkähtävät eteenpäin paremmin – ja välillä huonommin. Varmasti monet teistä ovat lukeneet lakialoitteesta, jossa ensihoitotyötä tekeviä kohtaan väkivaltaa käyttäville vaaditaan kovempia rangaistuksia. Asiat etenevät, mutta sitä varten on tehty paljon työtä jo tammikuusta lähtien yhdessä SPAL:in ja Tehyn kanssa.

Keväällä on ohjelmassa monipuoliset opintopäivät Mikkelissä. Työ rikoslain muuttamisen eteen jatkuu. Lisäksi selvitystyö erityisäitiysrahan saamiseksi myös ensihoitajille on työlistalla. Sehl:n toimintaan voit lähteä mukaan aina – olet sitten minkä tahansa liiton jäsen jo ennestään.

 

Kirjoittaja on Suomen Ensihoitoalan Liiton hallituksen jäsen.