Suomen Ensihoitoalan liiton puheenjohtajan tehtävää on hoitanut vuoden 2018 keväästä asti Juha Hyötyläinen. Jo vuodesta 1999 alalla työskennellyt Hyötyläinen toimii tällä hetkellä hoitotason ensihoitajan virassa Keski-Suomen pelastuslaitoksella.

Liiton hallitus uudistui osittain keväällä 2018. Tällöin myös Hyötyläinen aloitti uutena puheenjohtajana. “Sain itse kunnian jatkaa perinteikkäässä liitossa puheenjohtajan roolissa, samaan aikaan kun hallitus täydentyi – mukana on asiantuntijoita niin ensihoidon, immobilisaatiohoidon, opetuksen kuin viestinnän osa-alueilta”, Hyötyläinen kertoo.

Alusta lähtien uuden puheenjohtajan tavoitteena on ollut hyödyntää monipuolista osaamista myös liiton toimintatapojen uudistamisessa. “Liiton toimintaan on tullut ja tulee lisää uusia tuulia myös vuonna 2019”, Hyötyläinen toteaa. “Muutosten keskellä haluamme kuitenkin ottaa huomioon myös jäsenistömme näkemykset kaikessa päätöksenteossa – onhan kuitenkin niin, että toimintaa tehdään alan ja jäsenistön hyväksi.”

Hyötyläisen mukaan eräs keskeisimpiä toiminnan muotoja on toimiminen ensihoitoalan äänenä päätöksenteon piirissä “Meiltä pyydetään säännöllisesti kannanottoja sekä julkilausumia liittomme sekä jäsenistömme puolesta. Olemme mukana erilaisissa työryhmissä: Ensihoidon valtakunnallinen työryhmä, koulutuspoliittinen työryhmä, turvallisuustyöryhmä, työaikaa ja palkkausta koskeva työryhmä – vain muutamia mainitakseni”, Hyötyläinen kuvailee. Erilaiset ryhmät ovat foorumeita, joissa tehdään arjen tärkeää työtä alan ja yhteisten työolojen kehittämiseksi.

Suomen Ensihoitoalan liitto edustaa sekä työssäolevia että myös alan opiskelijoita. “Opiskelijat ovat tärkeä osa jäsenistöämme. Haluamme olla mukana kehittämässä koulutusta sekä vaikuttamassa siihen, että laadukasta ensihoidon koulutusta on tarjolla myös jatkossa. Olimme vahvasti mukana myös perustason ensihoitajan koulutusohjelman aloittamisessa”, Hyötyläinen kertoo.

Erityisesti viime vuonna alan työturvallisuuteen vaikuttaminen on ollut eräitä liiton toiminnan keskeisimpiä osa-alueita. Tältä osin yhteistyötä ja vaikuttamista päätöksentekijöihin on tehty myös yhteistyössä muiden liittojen kanssa. “Väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet alallamme ja turvattomuus on lisääntynyt. Koulutus tilanteiden ennakointiin sekä turvallisuusasioihin on koettu riittämättömäksi. Asioiden annetaan usein olla – esimerkiksi ilmoituksia on jätetty tekemättä, koska on ajateltu: Ei tämä kuitenkaan johda mihinkään. ”Näihin asioihin on saatava muutos”, Hyötyläinen kuvailee.

Hänen mukaansa positiivinen kehitys alalla tarvitsee Suomen Ensihoitoalan Liiton kaltaisia toimijoita, jotka ottavat kantaa yhdessä kaikkien alan tekijöiden kanssa. Asioita ei kuitenkaan voida tehdä vai pienessä piirissä. “Liitto on sama asia kuin sen jäsenistö: Käytännössä alan tekijöiden antama luottamus yhteiselle työlle alamme eteen. Tämä luottamus täytyy kuitenkin ansaita aina uudelleen: Siksi haluamme Suomen Ensihoitoalan Liitossa kertoa jatkossa erityisen aktiivisesti siitä, mitä teemme.”

Hyötyläinen haluaa saada myös jäsenistön ääntä entistä paremmin kuuluviin niin liiton toiminnassa kuin sitä kautta myös alaan liittyvässä päätöksenteossa. “Kehitetään yhdessä koko ensihoitoalaa. Ole rohkeasti meihin yhteydessä – niin palautteen kuin vaikkapa kehittämisideoidenkin muodossa”, hän kehottaa.