Tervetuloa Suomen Ensihoitoalan liiton jäsenille suunnatulle KIILA-kuntoutuskurssille 73057. Suomen Ensihoitoalan liitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua Kiila-kuntoutukseen. Kuntoutus on tarkoitettu työssä jaksamisen tueksi Suomen Ensihoitoalan liiton jäsenille.

Tervetuloa Suomen Ensihoitoalan liiton jäsenille suunnatulle KIILA-kuntoutuskurssille 73057.
Suomen Ensihoitoalan liitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua Kiila kuntoutukseen.
Kuntoutus on tarkoitettu työssä jaksamisen tueksi Suomen Ensihoitoalan Liiton jäsenille.

Kuntoutukseen hakeutuvan työkykyä uhkaa tai heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn tai ansiomahdollisuuksien heikkenemisen.

Hakuohjeet
1. Ota yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi tai terveyskeskukseen ja pyydä lääkärin B-lausunto kuntoutusta varten.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus (Kela KU 101) ja esimiehesi kanssa selvityslomake (Kela KU 200) sekä liitä niihin lääkärin B-lausunto.
3. Ilmoita kurssille hakeutumisestasi Kunnon-paikan edustajalle. Saat lisäohjeita ja tarvitta-essa apua lomakkeiden täyttämisessä.
4. Palauta hakupaperit liitteineen Kelaan. Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen
5. Hakemukset tulee palauttaa Kelaan viimeis-tään heinäkuun 2018 loppuun mennessä.

Kuntoutuskurssi 73057 aikataulu
Aloitustapaaminen 10.9.2018
A – Ryhmäjakso 9.-12.10.2018
B – ryhmäjakso 1.-5.4.2019
C – ryhmäjakso 29.10-1.11.2019
Päätösjakso marraskuu 2019

Lisätietoja kuntoutuksesta:
Jani Heikkurinen,
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi
Kylpylähotelli Kunnonpaikka
www.kunnonpaikka.com

Suomen Ensihoitoalan liitto:
Timo Hurskainen
0400 176 048
timo.hurskainen@sehl.fi