Vantaa puuttuu asiakaspalvelutyötään tekevien kokemaan epäasialliseen kohteluun ja uhka- ja väkivaltatilanteisiin #ollaanihmisiksi-kampanjalla

Ensihoitotyössä – kuten muussakin asiakaspalvelutyössä –  kohdataan usein epäasiallista käytöstä, nimittelyä, seksuaalista vihjailua, sekä yhä etenevissä määrin väkivallan uhkaa ja suoraa väkivaltaa. Uhka-ja väkivaltatilanteet ovat kasvaneet myös Vantaalla muiden kuntatyönantajien trendiä mukaillen. Kunta10-tutkimuksessa 49% kaikista kaupungin työntekijöistä oli kokenut yhden uhka- tai väkivaltatilanteen vuonna 2018.

Joillain Vantaan kaupungin toimialoilla on uhka- ja väkivaltatilanteita reilusti enemmän kuin toisilla. Epäkiitollisessa johtoasemassa tilastoissa ovat  pysäköinnintarkastajat (100% kokenut uhka- tai väkivaltatilanteen), ensihoitajat (88%), lähihoitajat (79%) ja varhaiskasvatuksen opettajat (71%)

”Päätimme  Vantaalla puuttua asiaan näkyvästi. Meillä on nollatoleranssi kaikkea uhkailua ja väkivaltaa kohtaan. Meidän on työnantajana ja esimiehinä varmistettava, että kaikilla on hyvä ja turvallinen työympäristö”, toteaa Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Asiakas tai potilas keskeisessä roolissa työhyvinvoinnissa

Uhka- ja väkivaltatilanteiden vastainen kampanja #ollaanihmisiksi alkaa näkymään Vantaalla katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa ensi viikolla. Kampanjalla Vantaa haluaa herätellä kaupunkilaisia miettimään omaa rooliaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, ja miten tämä vaikuttaa asiakaspalvelijan työhyvinvointiin. Kampanjan aikana Vantaalla tehdään myös sisäisiä toimenpiteitä työturvallisuuden kehittämiseksi ja työturvallisuusriskien tunnistamiseksi.

”Päämäärämme on kirkas: tehdä Vantaasta Suomen turvallisin kunta tehdä töitä”, Kirsi-Marja Lievonen toteaa.

#ollaanihmisiksi-kampanja on jatkoa Kaupan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, Työelämä 2020 -hankkeen, Palvelualojen ammattiliiton PAMin ja Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) vuonna 2017 käynnistämälle samannimiselle kampanjalle. Tuolloin kampanjalla haluttiin herätellä kulutttajia miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Tervetullut kampanja

Suomen Ensihoitoalan Liitto toteaa, että Vantaan kampanja on erittäin tervetullut, ja toivoo, että se leviäisi muillekin työnantajille. Liiton ensihoidossa työskenteleville suorittaman tutkimuksen mukaan uhka- ja väkivaltatilanteita kokeneiden osuus on jopa suurempi kuin Vantaalla: 90%. Tutkimuksessa on noussut esiin myös ensihoitajien huoli siitä, että heitä kohdanneisiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin ei aina suhtauduta asiaankuuluvalla vakavuudella.

”Työnantajapuolen aktiivisuus työturvallisuusasioissa on aina erittäin tervetullutta. Pidämme Vantaan toimintaa esimerkillisenä, ja toivonkin, että vastaanvanlaisia toimenpiteitä suoritettaisiin muissakin kunnissa, yhteisöissä ja työantajilla”, toteaa Suomen Ensihoitoalan Liiton puheenjohtaja Juha Hyötyläinen

”Liittona olemme jo pitkään vaatineet parannuksia ensihoitajien työturvallisuuteen ja toimenpiteitä uhka- ja väkivaltatilanteiden vähentämiseksi. Tämä on yksi erittäin tervetullut konkreettinen teko tässä prosessissa, ja tavoittaa juuri heitä joiden kanssa näitä uhka- ja väkivaltatilanteita valitettavasti koemme: potilaitamme”, jatkaa Hyötyläinen.